Autor

Dragan Milić

Драган Милић адвокат

Advokat Dragan Milić, osnivač advokatske kancelarije “Milić”, specijalizovan je za zaštitu podataka o ličnosti, pravo interneta, pravo intelektualne svojine, medija i IT pravo. Iza sebe ima 15 godina iskustva, što ga čini pionirom u ovim pravnim oblastima u Srbiji. Diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 2006. godine je član Advokatske komore u Beogradu. Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Napisao je veliki broj tekstova vezanih za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani u uglednim časopisima i publikacijama. Autor je i priređivač više vodiča, analiza i studija iz navedenih pravniih oblasti. Aktivan je učesnik javnih rasprava, inicijativa i edukativnih projekata. Angažovan je na Fakultetu za medije i komunikacije kao mentor praktične obuke studenata novinarstva, komunikacija i digitalnih umetnosti u oblastima autorskog, medijskog i internet prava. Dragan Milić ima iza sebe i veliki broj seminara, konferencija, treninga i radionica u organizaciji različitih institucija, udruženja i asocijacija.

Proverite da li je slobodan

Vaš budući naziv .RS и / ili .СРБ domena