pitajte.rs вебинар: Водич за употребу података у маркетингу

FacebookLinkedinEmail
07.12.2021.

Подаци су роба чија вредност све више и све брже расте. Вредност података којима располажу платформе које свакодневно „бесплатно“ користимо је енормна, процењује се на чак 8% укупног европског бруто националног дохотка. Подаци су гориво модерног маркетинга, али важно је направити разлику између података, као сировог материјала, и увида до којих захваљујући њима долазимо, а увиди су оно што води иновацији. Увиди су ракетно гориво маркетинга рекао је током прошлог pitajte.rs вебинара, Лазар Џамић, бренд и креативни стратег.

Лазар је објаснио да није сваки податак увид, али сваки увид јесте податак. Сваки увид има три карактеристике - мора да буде кредибилан, мора да има карактер новитета и мора да има практичну вредност, да нам омогућава неко решење, побољшање или оптимизацију. Увиди су супер-подаци захваљујући којима боље радимо маркетинг, закључио је Лазар.

Напоменуо је да смо потопљени у „супу податка“, и као маркетари и као корисници коју пружају податке, међутим, више од 85% свих података је неструктуирано. За сврсисходну употребу података потребно да буду структуирани, а за рад са подацима потребно је много више од пуке аналитике - тзв. SCV (single customer view) интеграција и повезивање података је од кључног значаја за адекватну употребу података.

 

Lazar Džamić podaci u marketingu

Податке, тако да заправо могу да пруже вредне увиде на основу који се планирају активности, можемо посматрати кроз "девет корпи података" које се користе у маркетингу:

 1. Социјална демографија (social demografics & lifestage): одговара на питање „ко су они“, по старости, по томе где се налазе, по полу, образовању, запослењу, у погледу породичног и каријериног пута.
 2. Животни стил (lifestyle): како посматрана публика живи и конзумира производе, услуге, медије, да ли путује и бави се спортом, какву храну и културне садржаје конзумира, има ли кућне љубимце.
 3. Психогафија – говори о ставовима према окружењу, друштву, животу, бренду, говори о вредностима и мотивацијама које их воде.
 4. Технографија – однос према технологијама, које дигиталне канале користе или које не желе да користе из бројних разлога.
 5. Реакције на наше кампање – да ли реагују или не реагују, покушавамо да сазнамо зашто је нека група реаговала или зашто никад није реаговала ни на који начин.
 6. Трансакциони подаци – агрегатно показују шта се купује, када се купује, ствара се слика о потрошачким животним стиловима. Овакви подаци су још моћнији ако фирма може да анонимизовано прати индивидуалне потрошаче (loyalty картице су таква врста средства, она чак индивидуализују потребе потрошача и њихов животни стил).
 7. Бихејвиорални подаци – како се публика понаша према нашим садржајима? Овакве податке разумемо и пратимо кроз посете страницама, секцијама, колико дуго гледају видео, како реагују на који садржај…
 8. Наклоност компанији (sentiment monitoring) – како о компанији или брендовима наши купци говоре на друштвеним мрежама, какве утиске пишу…
 9. Контакт подаци и привилегије – подаци које легално прикупљамо уз сагласност купца (сами бирају и диктирају како са њима да комуницирамо).

Током вебинара Лазар је говорио и о значају развоја сопствених канала комуникације и прављења сопствених база података до којих се долази разменом вредности (value exchange).

Lazar Džamić podaci u marketingu pitajte.rs

Дотакао се и основа сегментације – принципа и облика сегментације потрошача, и нагласио значај сегментације порука према интересовању сегментираних публика. Говорио је о три основна типа сегментације према архетиповима, према медијима и према персонама.

Преузмите презентацију Лазара Џамића са pitajte.rs вебинара.

  Лазар је одговарао на питања публике, а нека од тих питања су:

 • Како изгледа развој каријере некога ко има добру позицију у домену обраде података у маркетингу (у свету и код нас)? Како се стиче искуство у овој области?
 • Које методе се користе за прикупљање и обраду података?
 • Која је улога big data у прикупљању и обради података?
 • Какав је потенцијал употребе података за мала и средња предузећа?

Снимак pitajte.rs вебинара Лазара Џамића „Подаци у маркетингу: шта, зашто и како“ можете погледати на линку.

 

Погледајте и друге pitajte.rs вебинаре. 

FacebookLinkedinEmail