Водич за избор назива домена

FacebookLinkedinEmail
06.12.2019.
Водич за избор назива домена

Назив интернет домена дефинише веб адресу и адресу е-поште, стога су називи .RS и .СРБ домена изузетно важан елемент интернет идентитета свих који послују у Србији.

Први кораци у креирању идентитета и развоју пословања путем интернета су избор и регистрација сопственог назива интернет домена.

Како одабрати доменски простор?

За називе .RS и .СРБ домена, регистрација је могућа у оквиру следећих пет доменских простора, у зависности од правног статуса корисника интернета, без обзира на то да ли су домаћа или страна лица:

.RS .СРБ за све заинтересоване кориснике, без обзира на то да ли су правна или физичка лица
.CO.RS  .ПР.СРБ за пословне кориснике (правна лица и предузетнике)
.ORG.RS .ОРГ.СРБ за пословне кориснике који су непрофитне организације
.EDU.RS .ОБР.СРБ за пословне кориснике који су образовне установе и организације
.IN.RS .ОД.СРБ за физичка лица

Постоје још два поддоменска простора у оквиру .RS и .СРБ домена, али су они намењени искључиво одређеним корисницима - .AC.RS и .АК.СРБ су намењени организацијама чланицама академске и научно-истраживачке мреже Србије, док су .GOV.RS и .УПР.СРБ намењени државним органима Републике Србије и управљање њима је делегирано надлежним установама.

Који су називи дозвољени?

  • Осим слова и цифара (0-9), назив сме да садржи цртицу (“-”), али не сме да почиње или да се завршава њом, нити сме да има две узастопне цртице на трећој и четвртој позицији.
  • Називи .RS домена могу да садрже 26 слова енглеског алфабета, али и слова из латиничких писама језика који се говоре у Србији (ß, é, đ, š, ą, ö, ů...), могу да имају најмање два знака, а максимално 63. Од 10. децембра 2018. .RS домен је део породице IDN домена (Internationalized Domain Name) који подржавају и слова ван енглеског алфабета.
  • Називи .СРБ домена могу да садрже 30 слова српске ћирилице, као и слова из ћириличких писама других језика који се говоре у Србији (щ, ё, ќ, я, ў...), такође могу да имају најмање два, али максимално 30-ак знакова (због интерне конверзије у латиничке знаке).
  • У пракси, назив интернет домена не треба да има више од 20-ак знакова.

Како изабрати назив интернет домена?

Назив домена треба изабрати тако да:

  • Буде што краћи, да се лако изговара и још лакше памти. Шта вам вреди фантастичан сајт на адреси коју нико не може да понови?! Наравно, Гугл ће адресу вашег сајта наћи како год да гласи, али кад буде било потребно да је усмено саопштите, било путем медија или директно, компликована адреса може да представља проблем.
  • Буде препознатљив – да би се ваша интернет адреса разликовала и издвајала вас из мноштва (на интернету има преко 350 милиона регистрованих назива домена и преко милијарду и по сајтова).
  • Садржи вама битан појам, неку вама битну кључну реч (или фразу) која је  релевантна за ваш посао и директно асоцира на њега.
  • Не асоцира на адресу неког већ популарног сајта, јер желите да посетиоци дођу на ваш сајт, а не на тај други, зато што су побркали адресе.
  • Покрије најчешће варијације. Ако се назив састоји од више речи, онда те речи могу да се напишу спојено, или да се раздвоје цртицама. Претраживачи потпуно исто третирају називе као што су nazivimavišereči.rs и naziv-ima-više-reči.rs, па се препоручује да региструјете оба. Први треба да користите за дефинисање интернет адреса, јер се лакше изговара и памти, а други треба имати зато да га не би регистровао неко други и пола „вашег“ саобраћаја „одвукао“ на свој сајт.
  • Буде једнозначан, да се без дилеме пише сходно томе како се изговара. С тим у вези, треба бити опрезан са појмовима који у оригиналу садрже наша слова са дијакритичким знацима (č, ć, š, ž, đ) ако се региструје назив .RS  домена који их не садржи, јер понекад појам написан без дијакритичких знакова може драстично да промени значење. Такође, треба бити опрезан са бројевима, јер се никад не зна да ли се у оквиру назива домена пишу као број или као реч. Постоји и проблем коришћења појединих страних речи у називима .RS  домена, јер се њихово писање разликује од читања. Наведени комуникациони проблеми (осим коришћења страних речи) не постоје у називима .СРБ и IDN .RS домена, који се читају онако како се и пишу.

На крају, проверите да ли су жељени називи домена слободни за регистрацију, а онда изаберите овлашћени регистар код ког ћете регистровати те називе (то су фирме које поседују овлашћење РНИДС-а за обављање послова регистрације назива .RS и .СРБ домена).

 
 
FacebookLinkedinEmail