Какви домени постоје?

FacebookLinkedinEmail
28.08.2019.
Који домен коме припада?

Какви домени постоје? 

Вероватно сте чули за изразе „домен првог нивоа“, „домен другог нивоа“, „генерички домен“, „међународни домен“, „национални домен“, и није вам можда јасно како да размотате замршено доменско клупко.

Домен највишег нивоа 

Ознаку домена највишег, односно првог нивоа, лако ћете препознати јер се налази на крају назива домена, па се још назива и „доменска екстензија“ (.rs, .срб, .uk, հայ, مصر, .pay, .nba, .cookingchannel, .香格里拉). Међутим, између различитих домена највишег нивоа постоје значајне разлике. 

Основна линија поделе може се повући између националних и генеричких домена. Национални домени су делегирани за територију одређене државе и стручно се називају ccTLD – country code Top Level Domain, односно национални домен највишег нивоа. Такви су .rs и .срб у Србији, или .bg и .бг у Бугарској, али и домени Европске уније: .eu, .ею и .ευ. Специфичност националног домена је, између осталог, у томе да интернет претраживачи претпостављају да садржаји сајтова који су на том домену циљају управо подручје државе за коју је тај национални домен везан, што таквим сајтовима даје одређену предност у резултатима претраге.

Генерички (често називани и „међународни“) домени највишег нивоа, gTLD - generic Top-Level Domain, међу којима су најпознатији .com, .org и .net, нису везани за одређену државу. До 2013. године на интернету је постојало 20-ак gTLD-јева, а онда је кренула регистрација нових генеричких домена, тако да их је крајем 2019. године било више од 1200. На основу тога да ли су у питању „стари“ или „нови“ генерички домени, они се деле на legacy gTLD-јеве, какви су горе поменути, и new gTLD-јеве. Међу њима постоје и они који намећу ограничења у погледу тога ко их може регистровати. Тако постоје спонзорисани gTLD-јеви намењени рецимо одређеној индустрији (.aero) или подручју (.cat), географски (.asia, .paris, .nyc), док и глобално препознатљиви брендови такође имају своје gTLD-јеве (.gucci, .lego, .bmw, .zara). Но, занимљиво је поменути да највећи број брендова на локалним тржиштима има сајтове на националним доменима услед великог броја предности које ccTLD-јеви имају.

Шта је домен другог нивоа?

Домен другог нивоа (second level domain – SLD) налази се под капом домена највишег нивоа, TLD-ја. Такве домене сте можда сретали - .co.uk, .fed.us и слични. У нашем доменском простору такви домени су .co.rs, .org.rs, .edu.rs и .in.rs, односно .пр.срб, .орг.срб, .обр.срб и .од.срб.

За разлику од .срб и .rs домена, где не постоји ограничење у погледу тога ко може регистровати назив домена (физичка или правна лица), домени другог нивоа намењени су посебним сегментима корисника. Тако је .co.rs/.пр.срб намењен предузећима и предузетницима, .org.rs/.орг.срб непрофитним организацијама, .edu.rs/.обр.срб образовним установама, а .in.rs/.од.срб физичким лицима. Слична је ситуација и код ccTLD-јева у другим земљама. 

У Србији постоје још и домени другог нивоа посебне намене. Домени .ac.rs и .ак.срб су намењени академској и научно-истраживачкој мрежи Србије и делегирани су Академској мрежи Србије, а .gov.rs и .упр.срб су намењени државним органима Републике Србије и делегирани су Канцеларији за информационе технологије и електронску управу.

Интернационализовани називи домена – IDN

Домени са интернационализованим називима (Internationalized Domain Name – IDN) су сви они домени чији називи могу да садрже и слова изван енглеског алфабета (тј. ASCII кода). Таква су, на пример, латиничка слова са дијакритичким знацима (ž, ü, ñ), ћириличка слова, као и слова арапских, кинеских и других писама.

Први IDN домени појавили су се на интернету 2010. године и данас значајан број ccTLD-јева поред латиничког националног домена има и националне IDN домене, на националним писмима. Такав је наш .СРБ, руски .РФ, тајландски .ไทย и други. Но, IDN домени нису ексклузивни само за ccTLD-јеве, јер постоји и велики број генеричких IDN-ова. На пример, .COM и .ORG имају своје ћириличке верзије .КОМ и .ОРГ.

Домен не мора бити IDN само на првом нивоу, као што је .СРБ. Постоје домени који садрже само слова из енглеског алфабета на првом нивоу, док су на другом нивоу IDN. Такав је наш .RS. Називи .RS домена могу да садрже слова из писама 16 језика који се говоре на територији Србије, тако да у речи лево од .RS могу да се нађу слова đ, š, ž, ä, ß, ů и друга.

FacebookLinkedinEmail