Шта нам доноси нови Закон о фискализацији?

FacebookLinkedinEmail
29.09.2021.
Novi Zakon o fiskalizaciji

Од 01.01.2022. године очекује се примена новог Закона о фискализацији. Законом, и подзаконским актима, који су донети током 2021. године на основу Закона, предвиђене су бројне промене. Обвезници имају 3 месеца да се за њих припреме. У наставку за вас издвајамо најважније промене.

Како ће изгледати нови фискални уређаји?

Нови фискални уређаји, према одредбама прописа који уређују ову област, моћи ће да буду хардверско и/или софтверско решење и састојаће се од:

  • једног процесора фискалних рачуна,
  • једног или више електронских система за издавање рачуна и
  • безбедносног елемента.

Све компоненте мораће да буду одобрене односно издате од стране Пореске управе.

Фискални уређај ће, као и до сада, припремати и издавати фискалне рачуне, али ће поред тога и чувати податке о свакој трансакцији и преносити податке од значаја за опорезивање у систем Пореске управе у реалном времену путем интернет конекције.

Новим решењем више није предвиђено обавезно штампање и чување дневних и периодичних (месечних) извештаја.

Ко ће све морати да евидентира промет на фискалном уређају?

Пре него што објаснимо измене, да разјаснимо опште правило које се није променило.

Фискална каса неопходна је фирмама и предузетницима који продају добра и услуге физичким лицима, за њихове приватне потребе. Није важно да ли је фирма у ПДВ-у или не, да ли добра и услуге наплаћује у готовом, платним картицама или преко банковног рачуна. Једино је важно ко је купац:

  • физичко лице (каса је неопходна), или
  • фирма (каса није неопходна).

Од овог правила, постоје изузеци. Они су дефинисани у форми списка делатности које су ослобођене фискалне касе.

У оквиру наступајућих промена, коригован је списак делатности које су ослобођење обавезе евидентирања промета на фискалној каси. Списак је значајно смањен и на њему се више, између осталог, не налазе интернет продаја (шифра делатности 47.91) и остало образовање (група делатности под шифрама 85.5), где спадају курсеви језика, школе рачунара, различити курсеви пословних вештина и слично.

То значи да ће све фирме које се баве овим делатностима, а које продају добра и услуге физичким лицма (потрошачима) од 01.01.2022. године морати да „куцају“ продају преко фискалног уређаја.

Оно што се није променило, а што треба подвући, јесте да фискалну касу (по новој терминологији „фискални уређај“) нису дужне да поседују фирме и предузетници који продају добра и услуге искључиво другим фирмама и предузетницима.

На пример, уколико пружате услуге едукације искључиво фирмама, не и физичким лицима, немате обавезу да купујете фискални уређај нити да евидентирате промет на фискалном уређају. Међутим, ако су ваши клијенти и фирме и физичка лица, од 01.01.2022. године морате имати спреман фискални уређај на којем ћете евидентирати промет (пружене услуге) физичким лицима.

Списак делатности које су ослобођене евидентирања промета преко фискалне касе до 31.12.2021. године:

Уредба о одређивању делатности где не постоји обавеза евидентирања промета (paragraf.rs)

Списак делатности које су ослобођење евидентирања промета преко фискалне касе од 01.01.2022. године:

Уредба о одређивању делатности код којих не постоји промет преко фискалног уређаја (paragraf.rs)

Уколико шифру делатности којом се бавите, пронађете на неком од ова два списка, значи да сте у одговарајућем периоду (до краја 2021. године или од почетка 2022. године) ослобођени обавезе да бележите продају на фискалном уређају.

Важно је напоменути да предмет посматрања није само „основна“ делатност регистрована у АПР-у, већ се свака делатност коју фирма обавља посматра посебно.

На пример, фирма која се бави осталим образовањем, и која је ову делатност регистровала као претежну делатност у Агенцији за привредне регистре, има и малу књижару. До краја ове године ослобођена је фискалне касе и промет курсева језика физичким лицима не куца преко касе. Међутим, продају коју оствари у књижари мора да куца преко фискалне касе, јер за њу не постоји ослобођење (ни до 31.12.2021. ни након тога). Дакле, то што је претежна делатност фирме ослобођена фискалне касе, не преноси се и на остале делатности којима се фирма евентуално бави, већ се за сваку врсту делатности посебно одређује ова обавеза.

Када и у којој форми ће се издавати фискални рачуни?

До краја године, обавезници фискалне касе дужни су да издају фискални рачун (фискални исечак) за сваку продају физичким лицима.

Од 01.01.2022. године, осим продаје, у каси ће бити евидентирани и примљени аванси. На сваком фискланом рачуну мора бити наведено да ли се рачун издаје за промет или за аванс. Ако 10.01.2022. године наплатите добра која ће стићи за две недеље, када ћете их испоручити купцу, 10.01.2022. године морате издати фискални рачун за аванс.

Примљени аванси до 31.12.2021. године се не евидентирају у фискалној каси.

Фискални уређаји моћи ће да штампају предрачуне, рачуне обуке и копије рачуна, што ће такође бити наведено на њима.

У законско решење коначно је унета могућност исправке случајних грешака које су настале приликом куцања на каси. Уколико погреши, особа која ради на каси моћи ће да изда исечак поништавања рачуна и да тако сторнира рачун у којем је садржана грешка.

У члану 5. Закона о фискализацији, дефинисани су сви обавезни елементи које треба да садржи један фискални рачун. На рачуну ће своје место наћи и неки нови подаци, којих нема на садашњим исечцима. Међу њима и QR код. Он ће служити за верификацију фискалног рачуна издатог у електронској форми.

Врсте наплате допуњене су новим типовима, па тако осим досадашње „готовина“, „картица“ и „чек“, од 01.01.2022. године продавци могу бирати и „инстант плаћање“, „пренос на рачун“, „ваучер“, „друго безготовинско плаћање“.

Што се тиче форме, фискални рачуни ће бити издавани у штампаној форми. Једини изузетак, када ће продавац моћи да изда фискални рачун у електронској форми је када се бави искључиво продајом путем интернета.

FacebookLinkedinEmail