Registracija domena u 5 koraka

FacebookLinkedinEmail
28.08.2017.
Kako da registrujete nacionalni domen?

1. Izbor domena

Odaberite .RS ili .СРБ domen i proverite da li je slobodan. Ako je željeni domen zauzet, proverite da li su slobodni neki slični koje možete koristiti umesto željenog domena.

2. Izbor ovlašćenog registra

Izaberete ovlašćeni registar (OR) čije vam usluge, ozbiljnost ponude, cenovna pristupačnost i način plaćanja najviše odgovaraju.

3. Dostava podataka izabranom ovlašćenom registru

Prilikom registracije dostavite OR-u tačne i potpune podatke. Posebno je bitno da tačna i ažurna bude adresa e-pošte, jer preko nje vaš OR i RNIDS komuniciraju sa vama i, ako nije ispravna, rizikujete da propustite neku važnu informaciju, kao što je podsetnik za produženje registracije domena.

Bitno je da registrant budete vi (ako domen registrujete za ličnu upotrebu) ili vaša firma (ako domen registrujete za poslovnu upotrebu), jer samo tako imate sva prava korišćenja domena i mogućnost izmene određenih podataka, promene OR-a, prodaje domena i sl.

Osim svojih podataka, ili podataka o svojoj firmi, neophodno je da dostavite i podatke o administrativnom i tehničkom kontaktu. Da bi domen bio aktivan (vidljiv) na internetu, treba da dostavite i podatke o bar dva DNS servera (najjednostavnije je da, za početak, prihvatite one koje vam ponudi OR).

Ako se neki od dostavljenih podataka kasnije promeni, u obavezi ste da u roku od 15 dana te podatke ažurirate kod svog ovlašćenog registra. To je u vašem interesu, jer ako budete zatražili izmenu nekog osetljivog podatka (kao što je npr. adresa e-pošte), a u bazi su vaši netačni podaci, takva promena najverovatnije neće biti odobrena, jer neće moći da se utvrdi vaš identitet.

4. Uplata naknade za registraciju domena

Prilikom registracije domena ovlašćenom registru se plaća određena naknada. Pre izvršenja uplate, OR prema vama nema nikakve obaveze. Visinu naknade i način plaćanja određuje sam ovlašćeni registar.

5. Potvrda podataka i verifikacija adrese e-pošte

Kad ga registrujete, domen će uskoro postati aktivan – vidljiv na internetu. Nakon toga, na adresu e-pošte koju ste naveli prilikom registracije stići će vam obaveštenje o dostavljenim podacima i link za njihovu verifikaciju. Klikom na link verifikujete podatke i adresu svoje e-pošte, čime potvrđujete registraciju domena. Ako na link ne kliknete u roku od 20 dana, vaš domen prestaje da bude aktivan, odnosno vidljiv na internetu, a veb-sajt i imejl vezani za njega prestaće da rade.

 

Za više detalja možete pogledati Proceduru poslova registracije nacionalnih internet domena.

 

Ko sve učestvuje u registraciji domena?

U procesu registracije domena postoji nekoliko „učesnika“ – fizičkih i pravnih lica:

  • Registrant – Osoba ili preduzeće na čije ime se registruje domen, a to treba da budete vi ili vaša firma. Registrant je u ugovornom odnosu sa RNIDS-om.
  • Ovlašćeni registar (OR) – preduzeće kod kojeg registrujete .RS i .СРБ domene i koje je RNIDS ovlastio za taj posao. Sve poslove u vezi sa domenima – registraciju, produženje registracije, promenu podataka itd, obavljate kod izabranog ovlašćenog registra.
  • RNIDS – organizacija koja upravlja registrom nacionalnih internet domena .RS i .СРБ i internet infrastrukturom koja omogućava njihovu stalnu dostupnost. Vi kao registrant nećete imati potrebe da se direktno obraćate RNIDS-u, već sva pitanja koja se tiču registracije rešavate posredstvom svog ovlašćenog registra.
  • Administrativni kontakt – možete biti vi, ili osoba, odnosno preduzeće, kom dajete ovlašćenje za kontakt sa ovlašćenim registrom i promenu podataka u vezi sa domenom.
  • Tehnički kontakt – takođe možete biti vi, ili osoba, odnosno preduzeće, koje ste ovlastili da vrši izmenu tehničkih podataka vezanih za registrovani domen. To takođe može biti i vaš izabrani administrativni kontakt.

 

Rokovi registracije domena

.RS i .СРБ domeni se mogu registrovati na rok od jedne do najviše deset godina, uz mogućnost produženja registracije neograničen broj puta.

Posebno je važno da vodite računa o roku za produžetak registracije i obratite pažnju na upozorenja o isteku registracije domena koja će u više navrata stići na prijavljenu adresu e-pošte.

Rokovi produženja registracije domena

Domen prestaje da bude aktivan odmah po isteku perioda registracije (prestaje da bude vidljiv na internetu, a veb-sajt, e-pošta, kao i svi servisi koji su vezani za njega prestaju da funkcionišu). Ukoliko ne produžite registraciju ni u naknadnom roku od 30 dana, domen će biti izbrisan iz RNIDS-ovog registra i moći će neko drugi da ga registruje. Ukoliko registraciju produžite u tom naknadnom roku, novi period registracije počinje da teče od trenutka isteka prethodne registracije.

 

Neograničen broj domena – neograničene mogućnosti za vas

Domene možete registrovati u neograničenom broju. Pored onih vezanih za naziv vaše kompanije, vaših proizvoda ili usluga, možete da registrujete i domene koji asociraju na delatnosti kojima se bavite.

Pritom, ne morate imati veb sajt na svakom od registrovanih domena, već se oni putem servera mogu povezati na određeni broj sajtova, ili na samo jedan. Na primer, domeni vezani za naziv vaše kompanije mogu biti povezani sa naslovnom stranom kompanijskog sajta, a oni koji su vezani za nazive vaših proizvoda i usluga mogu biti povezani sa određenim stranicama na tom sajtu, na kojima su prikazani ti proizvodi i te usluge.

 

Dobar savet!

Preduhitrite one koji trguju internet domenima! To su firme ili pojedinci koji registruju .RS i .СРБ domene koji odgovaraju nazivu vaše firme, proizvoda ili usluga, kako bi vam ih kasnije skupo preprodali. Ako do toga ipak dođe, a ne želite da im platite, možete pokrenuti postupak za rešavanje domenskog spora pri Privrednoj komori Srbije, ali i taj postupak košta mnogo više od naknade za registraciju. Registrujte na vreme željene domene i izbegnite nepotrebne troškove.

FacebookLinkedinEmail