Autor

Nevena Ružić

Невена Ружић

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ima master iz savremene diplomatije na Univerzitetu Malte i prava na Univerzitetu u Lidsu, Velika Britanija.

Od 2012. je članica Biroa Savetodavnog komiteta Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti.

Od 2020. godine je u timu Fondacije za otvoreno društvo Srbije.

Bila je pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i koordinatorka Odseka za slobodu medija Misije OEBS u Srbiji (i Crnoj Gori) i saradnica u Komitetu pravnika za ljudska prava.

Intenzivno se bavi informacionim pravom skoro dve decenije, oflajn i onlajn, na teme sloboda izražavanja, pravo na privatnost i slobodan pristup informacijama, tajnost podataka, bezbednost podataka, upravljanje internetom.

Proverite da li je slobodan

Vaš budući naziv .RS и / ili .СРБ domena