Autor

Nenad Cvjetićanin

Ненад Цвјетићанин

Advokat Nenad Cvjetićanin, stariji partner u advokatskoj kancelariji “Cvjetićanin & partneri”, specijalizovan je za  zaštitu podataka o ličnosti, privredno i autorsko pravo, i pravo interneta. Diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu i master je evropskog prava, a od 2009. godine član je Advokatske komore u Beogradu. Iza sebe ima preko 10 godina iskustva u advokaturi. Tokom pet godina je bio saradnik u nastavi za privredno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“ u Beogradu. Od 2015. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Autor je velikog broja komentara zakona i stručnih tekstova objavljenih u stručnim časopisima. Bio je član radne grupe za izmenu statuta Grada Beograda, kao i član radne grupe za rešavenje problema sporova male vrednosti pri Forumu sudija Srbije. Nenad Cvjetićanin ima iza sebe i veliki broj seminara, konferencija, treninga i radionica u organizaciji različitih institucija, udruženja i asocijacija.

Proverite da li je slobodan

Vaš budući naziv .RS и / ili .СРБ domena