Пријављивање садржаја на друштвеним мрежама и поступање по пријавама

FacebookLinkedinEmail
23.06.2022.
Пријављивање садржаја на друштвеним мрежама и поступање по пријавама
Да би омогућиле корисницима и трећим лицима да остварују и штите своја субјективна права, али и јавни интерес, интернет платформе су предвиделе низ опција и корака уз помоћ којих се може приговорити на објављени садржај, односно истаћи захтев поводом објављеног садржаја. На примерима две велике платформе, Фејсбука и Јутјуба, приказаћемо из којих све разлога се захтеви могу истаћи, односно који садржај се може пријавити и захтевати његово уклањање.

ФЕЈСБУК 

Корак бр. 1 – пријава и разлози за пријаву садржаја/корисника

У горњем десном углу сваке објаве, а у оквиру падајућег менија, постоји опција пријаве (report) од стране заинтересованог лица. Неки од разлога за пријављивање неприкладног садржаја, односно оног садржаја који није у складу са постављеним правилима коришћења на друштвеној мрежи Фејсбук јесу следећи:

 • насиље;
 • узнемиравање;
 • суицид или самоповређивање;
 • дезинформације;
 • спам;
 • неовлашћена продаја;
 • говор мржње;
 • тероризам;
 • повреда права интелектуалне својине;
 • превара;
 • злоупотреба деце/животиња;
 • сексуална активност;
 • промоција употребе дроге и других недозвољених средстава;
 • дељење приватних фотографија.

Наведена листа разлога није коначна, већ представља најчешће разлоге за пријављивање садржаја, а заинтересованом лицу стоји на располагању и “something else” опција, односно могућност да сами опишу разлог због ког садржај сматрају неприкладним.

Корак бр. 2 – Поступање платформе

Након што корисник пријави садржај, Фејсбук ће извршити прелиминарну проверу и уколико утврди да садржај заиста није у супротности предузеће једну од прописаних мера (упозорење, уклањање садржаја, забрана објављивања садржаја на одређено време, суспендовање профила). Одабир мере највише зависи од историје понашања предметног корисника на мрежи. Уколико дакле корисник који је објавио спорни садржај и раније кршио правила платформе или како би се кривичноправним жаргоном рекло – повратник је, изречена мера ће бити тежа.

Фејсбук без одлагања обавештава и лице које је пријавило садржај о предузетим корацима (нпр. да ли је садржај уклоњен), а такође даје могућност том лицу да, уколико се не слаже са одлуком коју је по пријави донео Фејсбук, затражи нову анализу предметног садржаја у смислу кршења правила друштвене мреже. У случају поновљене анализе, Фејсбук ће обавестити лице које је поднело захтев и о коначној одлуци.

Корак бр. 3 – комуникација са лицем које крши правила платформе, односно које је поставило неприкладан садржај

Уколико Фејсбук утврди да је постављени садржај супротан правилима друштвене мреже, обавестиће лице које је га је поставило о томе, а садржај ће учинити невидљивим за друге кориснике мреже. Такође, том приликом ће бити образложено кориснику зашто се предметни садржај сматра неприкладним, односно који од разлога за уклањање постоји у конкретном случају.

Фејсбук даље оставља две могућности кориснику. Да прихвати одлуку, односно да се сложи да предметни садржај није у складу са утврђеним правилима (уколико је то случај, садржај ће остати невидљив за друге кориснике мреже) или да се изјасни да се не слаже са одлуком, те образложи зашто, а све како би Фејсбук искористио ово искуство за унапређење система функционисања по пријавама. Предметно образложење зашто корисник сматра да је предметни садржај прикладан или да је одлука погрешна може бити различито:

 • у складу је са правилима мреже, по мишљењу корисника;
 • Фејсбук је погрешно протумачио намеру или контекст садржаја;
 • већ постоји сличан садржај који се слободно дели на мрежи;
 • одлука (нпр. уклањање садржаја или онемогућавања постављања садржаја на одређено време) је престрога;
 • друга образложења.

Такво образложење ће Фејсбук размотрити и након поновног прегледа садржаја одговорити на образложење и констатовати да ли нове аргументе прихвата или остаје код претходне одлуке.

Упозорења за друге кориснике

Уколико одређени садржај није у потпуности сагласан са правилима мреже, али није уклоњен, Фејсбук може поставити упозорење (warning screen) пре него што корисници тај садржај виде, односно дати им могућност да одлуче да ли ипак желе да га погледају упркос упозорењу. То упозорење ће садржати и разлоге зашто је постављено (нпр. да је узнемирујући садржај, да су fact-checker-и утврдили да је садржај измењен и др.).
 

ЈУТЈУБ

Корак бр. 1 – пријављивање и разлози за пријаву

Могући разлози за пријављивање неприкладног садржаја, односно садржаја који није у складу са правилима друштвене мреже:

 • сексуални садржај;
 • насилан или неприкладан садржај;
 • садржај који промовише мржњу или увредљив садржај;
 • узнемиравање или малтретирање;
 • штетне или опасне радње;
 • злоупотреба деца;
 • промоција тероризма;
 • непожељан (спам) или обмањујући садржај;
 • повреда права лица које пријављује садржај;
 • проблем са титловима.

Након одабира једног од разлога, лице које пријављује садржај може, у зависности који је разлог у питању, прецизирати тај разлог (нпр. одабиром разлога насиља отвара се нова листа која садржи: туче одраслих, физички напад, малолетничко насиље и злостављање животиња. Неки разлози немају додатна појашњења у том смислу, нпр. злоупотреба деце).

Када корисник прецизира разлог и евентуално појашњење тог разлога, даље има могућност да наведе додатне детаље у слободној форми и образложи зашто сматра да предметни садржај није у складу са правилима друштвене мреже. Такође, може навести и временске ознаке и тако прецизирати тачне тренутке у којим се правила крше.

Јутјуб и повреда субјективних права

Треба напоменути да Јутјуб има посебну процедуру када се садржај пријављује из разлога повреде субјективног права – интелектуална својина, приватност итд. У том случају се попуњавају посебно прописане форме (конкретна форма зависи од тога које право је повређено). Предметне форме служе за достављање релевантних информација у погледу лица чије је право повређено, давања додатних објашњења и образложења на који начин је до повреде дошло, као и свих других информација и захтева. Форме су међусобно веома сличне, с тим што свака поседује одређене ствари које су карактеристичне за повреду права која се пријављује и доказивање те повреде.

Корак бр. 2 – поступање по пријави

Уколико Јутјуб утврди да је дошло до повреде његових правила, он ће уклонити предметни садржај и обавестити лица које су га поставила о томе. Поред уклањања садржаја, могу се изрећи и додатне мере које зависе од ранијег понашања корисника који је садржај поставио.

Уколико је у питању прво кршење правила, Јутјуб ће издати само упозорење без последица (warning with no penalty). Након једног издатог упозорења, кориснику ће следећи пут бити онемогућено постављање садржаја на период од једне недеље (strike). Уколико корисник добије три strike-а, односно ако му три пута буде привремено онемогућено постављање садржаја у периоду од 90 дана, Јутјуб канал тог корисника ће бити суспендован.

Поред тога, Јутјуб задржава право да одмах суспендује оне канале за које процени да константно крше правила или да су макар једном извршили озбиљну злоупотребу платформе, односно задржава право да на њих не примењује претходно описани систем.

Такође, свим корисницима којима су издата упозорења, онемогућено постављање садржаја или им је суспендован канал, омогућено је улагање жалбе на ту одлуку, након чега ће Јутјуб је поново размотрити.

Правна анализа је урађена уз коауторство Бориса Мољевића, дипломираног правника

FacebookLinkedinEmail