Зашто је електронско пословање важно за вашу организацију

FacebookLinkedinEmail
04.01.2022.
електронско пословање
Замислите следећу ситуацију. Продајете ручно шивене цегере, желите да ширите посао и имате две могућности. Прва је да ваше цегере продајете пријатељима, колегама и комшијама. Друга је да их продајете свима њима, плус осталим купцима у земљи и иностранству. Шта бисте радије изабрали? Уколико бисте изабрали другу опцију, електронско пословање вам у томе може помоћи.

Важно је разликовати појмове  

Електронско пословање или е-пословање (e-business) јесте пословање које се обавља посредством електронских средстава комуникације, што се данас своди на употребу интернета. Поред саме куповине и продаје преко интернета, е-пословање обухвата и друге пословне активности које се обављају посредством интернета, као што су сервисирање купаца, учење на даљину, управљање ланцем снабдевања, управљање односима са потрошачима, управљање интерним пословним процесима итд. Важан део е-пословања је употреба информационо-комуникационих технологија (ИКТ) и дигитализација, која у савременом пословању све више постаје услов опстанка на тржишту.

Електронска трговина или е-трговина (e-commerce) ужи је појам од е-пословања и односи се на послове куповине и продаје који се обављају посредством електронских средстава комуникације, тј. интернета. Е-трговина у ужем смислу односи се само на технички део куповине и продаје робе преко интернета, док се у ширем смислу односи на све остале пратеће активности као што су комуникација, дистрибуција, сервисирање итд. У пракси се појмови е-пословања и е-трговине често поистовећују, па је важно разумети да је е-пословање шири појам од е-трговине, те да као такав има и шири значај. 

Осим класичног е-пословања и е-трговине, постоје и посебни облици пословања преко интернета као што су е-банкарство (e-banking), е-маркетинг (e-marketing), е-управа (e-government), е-учење (e-learning) или е-здравље (e-health), који, у начелу, представљају специфичне облике е-пословања. 

Коначно, као посебни облици е-пословања јављају се и: 

 • Мобилно пословање (m-commerce) – примена мобилних телефона у пословне сврхе;
 • Колаборативно пословање (c-commerce) – колаборација између већег броја партнера у сложеним пословним операцијама, обично на међународном нивоу (нпр. код ланаца снабдевања).


Области примене (обухват) електронског пословања

oblast primene elektronskog poslovanja

Облици електронског пословања 

Облици електронског пословања се могу дефинисати у односу на два критеријума: област примене (е-трговина, е-банкарство, е-управа итд.) и  односе међу корисницима. Како се међу корисницима појављују разни субјекти као што су продавци, купци, држава, грађани, послодавци, запослени, као и сами корисници интернета, тако имамо следеће облике електронског пословања: 

 • Односи између продаваца и купаца: 
 • Business-to-Business (B2B)
 • Business-to-Consumer (B2C)
 • Consumer-to-Consumer (C2C) 
 • Односи између државе и правних и физичких лица: 
 • Government-to-Government (G2G)
 • Government-to-Citizen (G2C) 
 • Citizen-to-Government (C2G)
 • Government-to-Business (G2B) 
 • Business-to-Government (B2G) 
 • Односи између послодаваца и запослених: 
 • Business-to-Employee (B2E)
 • Employee-to-Business (E2B) 
 • Employee-to-Employee (E2E) 
 • Односи између корисника интернета: 
 • People-to-People (P2P) 
 • Peer-to-Peer (P2P)  
 • Односи између мрежа и апликација: 
 • Exchange-to-Exchange (E2E)
 • Application-to-Application (A2A)

oblici elektronskog poslovanja

Различите развојне могућности 

Свако физичко или правно лице које правилно примењује електронско пословање има могућност да развија свој посао у разним аспектима. Некад ће му електронско пословање омогућити да повећа приход од продаје, некада да оптимизује трошкове, некада да унапреди ефикасност, некада да боље комуницира и тако даље. Електронско пословање, стога, пружа развојне могућности у следећим областима: 

 • Приходи – могућност повећања прихода; 
 • Трошкови – могућност смањења трошкова; 
 • Комуникација – могућност боље комуникације; 
 • Ефикасност – могућност унапређења ефикасности;
 • Аналитике – могућност бољих пословних аналитика; 
 • Развој – могућност даљег раста и развоја пословања.

razvojne mogućnosti elektronskog poslovanja

Област 1: Повећање прихода 

Електронско пословање отвара нам низ нових могућности кад је реч о повећању прихода од продаје. Можда је најбоље послужити се матрицом „производ-купац“ (тзв. Ансофова матрица), која нам говори да повећање прихода од продаје (помоћу е-пословања) можемо остварити на четири начина: 

 • Продаја постојећих производа постојећим купцима (reordering) – пенетрација тржишта
 • Продаја нових производа постојећим купцима (cross-selling, up-selling) – развој производа
 • Продаја постојећих производа новим купцима – развој тржишта
 • Продаја нових производа новим купцима – диверсификација.

razvoj tržišta elektronsko poslovanje

Област 2: Смањење трошкова  

Осим што нам помаже да повећавамо приходе, електронско пословање нам помаже и да смањујемо трошкове, што значи да и на тај начин утиче на повећање профита. Електронско пословање омогућава нам да унапредимо своју финансијску слику на следеће начине: 

 • Смањење трошкова – е-пословање нам омогућава уштеду у потрошном материјалу, смањење трошкова оглашавања, остварење уштеде у зарадама запослених, смањење трошкова дистрибуције, смањење трошкова истраживања и развоја итд. 
 • Мање улагања – е-пословање нам омогућава да остваримо исте резултате са мање улагања, као што је нпр. увођење онлајн продаје уместо отварања већег броја малопродајних објеката, или аутоматизација маркетинга уместо улагања у израду прилагођених креативних решења. 
 • Повољно финансирање – е-пословање нуди могућност да брже и лакше дођемо до потребних финансија јер нам омогућава приступ финансијерима, инвеститорима и фондовима широм света, што је битна разлика у односу на прикупљање новчаних средстава на локалном нивоу. 

Област 3: Боља комуникација   

Поред повећања прихода и унапређења ефикасности, можда и највећа предност електронског пословања јесте могућност остваривања брже, боље, квалитетније и садржајније комуникације са свим циљним групама у пословном процесу, како са: (1) интерним субјектима – запослени, менаџмент, управа, власници итд., тако и са (2) екстерним субјектима – купци, добављачи, партнери, инвеститори, држава, заједница итд. 

Електронско пословање нам омогућава да побољшамо комуникацију на три нивоа – брзина, квалитет и двосмерност. Што се тиче брзине комуникације, интернет нам омогућава да комуницирамо практично у реалном времену (instant или real-time), што умногоме убрзава и олакшава пословни процес. Кад је реч о квалитету комуникације, интернет има знатно веће могућности у погледу обликовања комуникационих порука, како у погледу форме, тако и у погледу садржине и креативних решења. Кад је реч о двосмерности, ту се десила права револуција и целокупан концепт комуникације се потпуно померио са једносмерне масовне комуникације (ТВ, радио, штампа) ка двосмерној персонализованој комуникацији (имејл, друштвене мреже итд.). Промењена парадигма отворила је многе плаве океане. 

Област 4: Унапређење ефикасности 

Употреба интернета, тј. електронско пословање доноси бројне могућности аутоматизације пословања. Уместо да пишемо 500 персонализованих порука ручно, данас нам савремене технологије омогућавају да све то урадимо аутоматизовано (аутоматизација маркетинга). Уместо да контролишемо квалитет у производним погонима визуелним путем, данас то можемо да радимо аутоматизовано са далеко већом прецизношћу. Уместо да проводимо недеље у анализи великог броја података, имамо могућност да све то обавимо за неколико минута. 

Унапређењу ефикасности доприноси развој технологије у споју са новим методама управљања. Тако данас све већи значај имају концепти као што су Lean, Kanban, Scrum, Balanced Scorecard, Just-in-Time и остале савремене методе управљања. Све то не би било могуће применити да нема интернета и да савремене организације не примењују е-пословање и не спроводе дигиталну трансформацију. 

Област 5: Напреднија аналитика 

Електронско пословање нам омогућава да унапредимо аналитику на четири начина: 

 • Прикупљање података. Данас се генеришу енормне количине података. Према подацима студије “Data Age 2025: The Digitalization of the World, From Edge to Core”, коју је спровела организација IDC, процењено је да ће се укупна глобална количина података увећати са 33 зетабајта у 2018. години на чак 175 зетабајта у 2025. години. Та иста количина података у 2008. години је износила “само” 1 зетабајт (извор: McKinsey Global Institute). Зато се и каже да живимо у „зетабајт ери“. Међу овим подацима се крију многи подаци који нам помажу да унапредимо пословање, и те податке неко треба да прикупи. Тај „неко“ је технологија, а начин је њена правилна примена у виду е-пословања. 
 • Складиштење података. Овако прикупљене податке треба негде складиштити. У томе нам могу помоћи савремене технологије и е-пословање. Осим повећања интерних складишних могућности, данас су нам на располагању разни клауд сервиси великих капацитета, великих брзина и максималне сигурности. Е-пословање данас је нераскидиво повезано са коришћењем клауд сервиса. 
 • Обрада и анализа података. Овде је учињен можда и највећи прогрес кад је реч о аналитици. Данас је технологија толико напредовала да имамо на располагању неслућене могућности анализе и обраде података у виду машинског учења, big data аналитике, предиктивне аналитике, вештачке интелигенције итд. Све то је доступно и повољно за коришћење. 
 • Визуализација података. Коначно, технологије су нам омогућиле да прикажемо податке и резултате анализа на најбољи могући начин. Често се каже да је визуализација података најбољи пријатељ big data аналитике. Осим што нам помаже да издвојимо битно од небитног, визуализација података нам помаже и да се боље представимо и тако унапредимо пословање. 

analizika kod elektronskog poslovanja

Област 6: Раст и развој организације

Коначно, електронско пословање нам омогућава да убрзамо и боље усмеримо раст и развој организације и пословања. Најважнија корист коју добијамо употребом интернета је скалирање бизниса. Скалирање се често назива експоненцијалним растом бизниса, иако то није најбоља дефиниција. Било како било, интернет нам отвара велики број могућности за скалирање бизниса. 

Један од начина је пружање услуге на глобалном нивоу помоћу клауд сервиса кроз формате као што су SaaS (софтвер као услуга), PaaS (платформа као услуга) и IaaS(инфраструктура као услуга). Други формат је електронска трговина (e-commerce) у виду веб-продавнице путем које се могу продавати сопствени или туђи производи (дроп-шипинг). Коначно, али не и најмање важно, ту је и могућност генерисања упита и поруџбина на даљину (нпр. из Сингапура), као и пружање услуга на даљину (нпр. пружање услуга у области маркетинга или програмирања из Србије клијентима у Немачкој). 

Прича се овде не завршава. Раст и развој бизниса је широк појам, као што су и могућности е-пословања. Оно нам може помоћи да, кроз глобалну размену знања и информација, лакше дођемо до нових идеја, да ангажујемо људе који ће радити на даљину и тако формирамо равну организацију, да се фокусирамо на одређену тржишну нишу и у оквиру ње остваримо глобалан успех, и много тога још. 

Е-пословање отвара могућности које никад нисмо ни слутили да имамо. 

FacebookLinkedinEmail