Šta IDN može da učini za vaše poslovanje?

FacebookLinkedinEmail
29.08.2019.
Šta IDN može da učini za vaše poslovanje?

Često ne razmišljamo o tome da je naziv domena važan aspekat digitalne komunikacije jer predstavlja direktnu vezu između potrošača i brenda.

Sam izbor domena je prvi korak borbe za poziciju na digitalnoj pozornici u odnosu na konkurenciju. Nacionalni domen tržišta na kom se komunikacija odvija treba da je uvek prvi izbor, jer on u startu sajtu daje prednost na Guglu. Nije tajna da pretrage mahom funkcionišu po principu geotargetiranja i da Gugl preferira lokalne domene.

Ali tajna je izabrati pravi naziv domena - ključnu reč koja asocira na vaš brend na internetu. Bilo da izaberete samo naziv, slogan, delatnost preduzeća odnosno brenda, važno je da to bude ključna reč ili fraza koja će korisnika interneta – vašeg kupca, direktno da asocira na vas.

Dugo je prvi i jedini jezik interneta bio engleski i „ošišana latinica“ u nazivu domena je predstavljala svojevrstan izazov. Koliko puta nas reči napisane bez dijakritičkih znaka zbune? Ili nasmeju? Stvari nisu baš smešne kada naš proizvod, usluga ili preduzeće ima naziv koji bez dijakritika treba tumačiti u kontekstu, ili koji može da bude sasvim pogrešno protumačen bez upotrebe adekvatnog slova. Pri razmatranju naziva proizvoda i preduzeća često su ideje napuštane upravo iz straha od toga kako će biti pisane na internetu.

Tu na scenu stupaju IDN (Internatinalised Domain Name) domeni koji omogućavaju da se reči pišu, bar u srpskom jeziku, baš onako kako se izgovaraju. Od decembra 2018. „ošišana latinica“ u nazivu domena nije stvar nužde već izbora. Naziv .RS domena moguće je registrovati koristeći čak 67 slova iz pisama 16 jezika koji se koriste na teritoriji Srbije, među kojima su i slova sa dijaktritičkim znacima: č, ć, š, đ i ž.

Zahvaljujući IDN-u frizeri svoju osnovnu uslugu sada mogu da ponude već u nazivu domena na kom je njihov veb sajt, a da ne rizikuju kikotanje korisnika interneta. Jasna i jednoznačna digitalna komunikacija je ono što IDN domeni omogućavaju. Ali ne samo to.

Broj telefona sa bilborda, plakata, nalepnica na vozilu preduzeća i sl. zapamtiće ili uneti u imenik zanemarljiv broj ljudi. Međutim, adresu veb sajta je mnogo lakše zapamtiti. Posebno ako je naziv domena napisan baš onako kako se izgovara. Nešto novo i do sada neviđeno uvek privuče pažnju, a ono što do sada svakako nije viđano je upravo naziv domena napisan i slovima sa dijakritičkim znacima. Veliki broj korisnika interneta otići će na takvu adresu bar da proveri da li „radi“.

Na ambalaži proizvoda, izlogu, tabli sa nazivom firme... dodajte samo .RS, ako ste registrovali naziv domena sa dijakritičkim znacima. Nije retko da se domen izgovara kao deo brenda u žargonu (tačka RS), jer sraste uz brend koji na određenoj veb lokaciji gradi svoje prisustvo, ili postane lokalni identifikator međunarodnog preduzeća ili brenda na tržištu Srbije.

Ukoliko nameravate da plasirate novi proizvod ili uslugu i da mu dodelite posebnu veb lokaciju, IDN naziv domena je originalno rešenje da ga predstavite. Isto važi i za kampanje kojima posvećujete mini-sajtove sa informacijama. Ne samo na vebu, već i na promotivnim materijalima, „neošišani“ nazivi domena na latinici ili naziv domena na ćirilici (sa .СРБ na kraju) privući će pažnju korisnika.

Još jedna važna stavka je i zaštita brenda, tj. sprečavanje trgovaca nazivima domena da pre vas registruju naziv sa dijakritičkim znacima kakav već vi imate na „ošišanoj“ latinici. Veliki broj kompanija štiti svoje brendove između ostalog i tako što zakupljuje različite nazive domena, iako na njima nisu postavljeni sajtovi. Odličan primer kako globalne kompanije brinu o brendu je primer Starbaksa. Iako od aprila 2019. zaista posluju u Srbiji, naziv .RS domena su registrovali još u junu 2009. godine, a starbaks.срб je registrovan čim je omogućena slobodna registracija .СРБ domena, u julu 2012.

Osnovne prednosti registracije naziva IDN domena su jednoznačnost i jasna komunikacija koja ne zahteva posebna objašnjenja i kontekst. Osim toga, .RS IDN omogućava komunikaciju na šesnaest jezika sa jednog domena i poriče tezu da ko štedi više vredi. Unesite dijakritike u naziv domena i dajte povoda i vašim kupcima i konkurenciji da o vama govore - na bilo kom od jezika koje podržava IDN .RS.

FacebookLinkedinEmail