Internet domen kao obeležje identiteta

FacebookLinkedinEmail
10.05.2023.
Internet domen kao obeležje identiteta

Domen: bates.rs

Datum prve registracije: 26. 6. 2008.

Status: Aktivan

Sagovornik: Oliver Šajatović, direktor, BATES d .o. o.


Gospodine Šajatoviću, vaša firma nešto je starija od .rs domena. Kako je tekao njen razvoj tokom prve decenije 21. veka do 2008. godine?

Da, kompanija je osnovana sada već daleke 2001. Naša osnivačka vizija je bila da BATES formira svoje poslovno prisustvo u više zemalja centralne i istočne Evrope, tako da od samog početka BATES ima jaku regionalnu crtu u svom identitetu. Kako su ekonomije tih zemalja rasle tokom tranzicije, tako smo i mi sa njima rasli.

Mi smo konsultantska kompanija koja posluje u okvirima građevinske industrije. Razvoj koji smo zabeležili tokom te dekade bio je na zdravim osnovama i, kako se to danas naziva, održiv, s obzirom na to da je politika kompanije da bez kompromisa posluje na principima profesionalnosti i etičnosti.

Posebno pamtimo i tu 2008. godinu zbog nastanka „velike ekonomske krize”, a građevinski sektor je, po definiciji, uvek prvi i na najjačem udaru svake globalne krize. Mislim da izreka „što nas ne ubije, čini nas jačim” dobro opisuje kako smo prebrodili taj period, a kako ni tada nismo pravili nikakve neprincipijelne kompromise, izgradili smo dobro ime, zbog čega i danas postojimo i uspešno radimo.

U kojoj meri su komunikacione tehnologije i internet bili značajni za vaš biznis u vreme kada se 2008. pojavio .rs domen?

Kada je reč o sredstvima komunikacije, morali smo da budemo prilagodljivi. Ogroman broj partnera, dobavljača, klijenata i saradnika funkcionisao je na isti način kao i pre 25-30 godina: fiksni telefon, ručne beleške po notesima, crteži, projekti, apsolutno sve na papiru. Najveća tehnološka inovacija za većinu njih bila je telefaks, koji je obično zauzimao „počasno” mesto kod direktora ili njegove sekretarice.

Iako nikada nismo imali veliki broj zaposlenih, sećam se enormnih količina papira koje su se trošile za poslovnu korespondenciju, tendersku dokumentaciju, štampanje projekata, arhivu… Imali smo jednu zaposlenu osobu kojoj je primarno zaduženje bilo samo da priprema, pakuje i šalje sve to gde treba. Za veće projekte dešavalo se redovno da dvojica-trojica „kršnijih” kolega moraju da nose kutije iz kancelarije do prtljažnika automobila. Naša sekretarica je svakodnevno imala prepune kese pisama koje je nosila u poštu…

BATES Srbija je pak, kao deo mreže kompanija BATES, imao potrebu za intenzivnom i stalnom komunikacijom kako sa našim kancelarijama u drugim državama, tako i sa mnoštvom inostranih partnera. Za to nam je e-pošta bila optimalno rešenje, i naši zaposleni su usvojili naviku da komuniciraju sa svojih kompanijskih adresa bates.co.yu (kasnije bates.rs) mnogo pre nego što su mnogi ljudi imali bilo kakvu imejl adresu.

Vrlo rano smo zaposlenima obezbedili stalan pristup internetu jer je našim inženjerima i arhitektama to bilo važno za uspešno obavljanje posla. Tako da smo, po pitanju uvođenja internet tehnologija, bili poprilično napredni, naročito u poređenju sa konkurencijom.

Mislim da je rano prihvatanje novih metoda komunikacije bio jedan deo u slagalici našeg ukupnog uspeha.

Danas je onlajn komunikacija nešto što se podrazumeva, ali mi smo već pre dvadesetak godina putem e-pošte stupali u kontakt sa potencijalnim partnerima i klijentima. Oni su nas daleko ozbiljnije doživljavali kada bismo im poslali imejl sa svog domena nego da smo to učinili faksom ili sa nekih od javnih imejl servisa. Mogu da kažem da je za nas e-pošta koja potiče sa našeg domena već dve decenije ključan alat u biznis komunikaciji i uopšte u poslovanju.

Pored servisa e-pošte, da li ste imali i svoj veb-sajt na domaćem domenu?

Pre nego što se pojavio domen .rs, naša beogradska kancelarija je imala registrovan .co.yu domen, koji smo aktivno koristili. Imali smo veb-prezentaciju u skladu sa tadašnjim standardima, što takođe nije bila naročito česta pojava u našoj industriji.

Kao što sam napomenuo, BATES funkcioniše u nekoliko zemalja Evrope i Evroazije i s tim u vezi smo imali jednu inicijalnu dilemu − koju domensku ekstenziju koristiti u predstavljanju na internetu. Došli smo do rešenja za koje smatramo da nam u potpunosti odgovara: imamo istovremeno i domen bates.eu.com, koji je namenjen celoj grupi kompanija, ali i bates.rs i druge nacionalne domene (.hr, .me, .ro…), koji ističu lokalno prisustvo u svakoj od zemalja gde poslujemo.

Na taj način, hibridno smo spojili „svetsko, a naše”. Koristeći (malo poznati) poddomen .eu.com, ističemo naše evropske/međunarodne domete, a domen .rs služi nam kao identifikator ko smo i odakle potičemo.

Koje koristi imate od veb-sajta i kakva je njegova budućnost?

Jedan od bitnih elemenata pri marketinško-prodajnom predstavljanju u našoj branši jeste portfolio urađenih projekata. U stara vremena, takav portfolio kreirao bi se u digitalnoj štampi, u boji, na kvalitetnom papiru i velikom broju strana i bio ukoričen u formi brošure. Bio je veoma skup i kratkog životnog veka jer bi već posle nekoliko meseci bilo poželjno da bude osvežen novim projektima. Mi smo u jednom periodu dobili desetine novih projekata i nije bilo smisla da to pretočimo u neko štampano izdanje, tako da smo sve uredno stavljali na veb.

Kao B2B firma koja se bavi specifičnim setom usluga u oblasti građevine, nama je sajt pre svega prezentacija na kojoj bilo ko može da vidi ko smo, čime se bavimo i koji su naši rezultati. I on nam je, u tom pogledu, odlično marketinško sredstvo.

Korak po korak otvaramo druge kanale B2B komunikacije, od prisustva na profesionalnim društvenim mrežama do onlajn pojavljivanja u radu strukovnih profesionalnih organizacija i asocijacija.

Ti novi aspekti našeg digitalnog prisustva biće usklađeni sa matičnim sajtom bates.rs, koji će ostati centar i okosnica čitavog onlajn prisustva kompanije.

FacebookLinkedinEmail